Yin & Yang är en kinesisk symbol som visar balansen mellan två krafter. Krafterna är varandras motsatser och båda lika viktiga, för den ena kan inte existera utan den andra. Yin symboliserar vila, mörker och att släppa taget medans yang symboliserar aktivitet, ljus och att ge.  I denna klass startar vi i Yang och rör oss in till en stillsam Yin och avslutar med en djup avslappning. 

Just nu har jag inga klasser eller kurser i Yin & Yang. Önskar du detta för ditt företag, vänner eller dig själv kontakta mig.